AMBASSADE D'ALGÉRIE Á LA HAYE                 HAYE                                    

    Accueil
   Contact -Coordonnées
    Service Consulaire
    Sur l'Algerie
    Dossiers

    Tourisme

    Presse
   Recrutement

 

 

 

 

 

 

 
 
   

MEDEDELING

 

De Ambassade van Algerije in Den Haag deelt hierbij mede aan alle burgers die de nationale dienstplicht te vervullen hebben dat de Ministeriële Commissie voor de Nationale Dienstplicht  op vrijdag 17 oktober 2008 vergadert op het Consulaat Generaal van Algerije in Brussel, Rue d’Edimbourg 28, 1050 Ixelles, Brussel ( vlak bij Metrostation Naamsepoort/ Porte de Namur) (tel.: + 32 2 537 81 33)

 Bovengenoemde burgers worden verzocht de volgende documenten aan de Ambassade van Algerije in Den Haag te doen toekomen:

 1. Voor een verzoek om uitstel of verlenging van uitstel:

-         Een bewijs van inschrijving op een school of een stage- of leerlingwezenverklaring voor het studiejaar 2008/2009;

-         Een uittreksel uit het geboortenregister;

-         Twee (02) recente et identieke pasfoto’s;

-         De oude kaart van uitstel.

 

2. Voor een verzoek om vrijstelling

-         Een met de hand geschreven verzoek om vrijstelling

-         Een uittreksel uit het geboortenregister

-         Twee (02) recente en identieke pasfoto’s

-         Een werkverklaring en de laatste 3 loonstrookjes

-         Kopie van verblijfsvergunning of Nederlands identiteitsbewijs

-         Gegevens betreffende de gezinssituatie van de ouders of kopie van hun trouwboekje

-         Status van de broers m.b.t. de nationale dienstplicht

-         Kopie van bewijs van uitstel

-         Kopie van medisch dossier van ziekenhuis of medisch centrum

 U wordt eraan herinnerd dat vrijstelling afhankelijk is van

- het indienen van een volledig dossier  en

- het verschijnen voor de bovengenoemde Ministeriële Commissie voor de Nationale Dienstplicht.

 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de consulaire dienst

-         Adres: Van Stolklaan 1-3 / 2585 JS Den Haag

-         Tel.: + 31 (0)70 352 29 54

-         E-mail: ambalg1@wanadoo.nl

 

 Copyright © 2008 -  Ambassade d'Algérie à la Haye - Tous droits réservés