الاستفتاء حول تعديل الدستور 01 نوفمبر 2020

في إطار تنظيم الاستفتاء حول تعديل الدستور ، تتشرف سفارة الجزائر بلاهاي بإعلامكم أن فترة الاقتراع حُددت بداية من تاريخ يوم السبت 31 أكتوبر2020 إلى غاية يوم الأحد 01 نوفمبر2020، من الساعة الثامنة صباحا (8سا00) إلى الساعة السابعة مساءَ (19سا00) وذلك بمبنى السفارةالكائن بالعنوان التالي:

Van Stolklaan (1-3) 2585 JS Den Haag

او

بمكتب الإقتراع-امستردام- الكائن بالعنوان التالي:

           Vereniging van Verenigde Bridgeclubs in Amsterdam Noord

Beemsterstraat 491; 1024 BE Amsterdam

REFERENDUM DU 01 NOVEMBRE 2020

Dans le cadre de la tenue du referendum sur  la constitution, l’Ambassade d’Algérie à La Haye a l’honneur de porter à votre connaissance que l’ouverture du scrutin est fixée samedi 31 octobreau dimanche 01 novembre 2020, de 08h00 à 19h00 au siège de l’Ambassade d’Algérie à La Haye sis à :

Van Stolklaan (1-3) 2585 JS Den Haag

ou

au bureau de vote-Amsterdam- situé au :

  Vereniging van Verenigde Bridgeclubs in Amsterdam Noord

Beemsterstraat 491; 1024 BE Amsterdam

GRONDWETSREFERENDUM  01 november 2020

In het kader van het aanstaande grondwetsreferendum , heeft de Ambassade van Algerije de  eer U ervan in kennis te stellen dat de opening van de stemming is vastgesteld van zaterdag 31 oktober 2020  tot en met zondag 01 november 2020, van 8 uur tot 19 uur op  het volgende adres:  

AMBASSADE VAN ALGERIJE

Van Stolklaan (1-3) 2585 JS Den Haag

of

in het stembureau-Amsterdam- gelegen op :

Vereniging van Verenigde Bridgeclubs in Amsterdam Noord

Beemsterstraat 491; 1024 BE Amsterdam

Vérifiez sur votre carte d’électeur le bureau de vote dont vous dépendez. Pour voter, vous devez vous munir d’une pièce d’identité ou passeport et de la carte d’électeur ,

 

Controleer uw kiezerskaart om te zien van welk stembureau u afhankelijk bent. Om te kunnen stemmen moet u in het bezit zijn van een identiteitsbewijs of een paspoort en de kiezerskaart.

Partager cet Article!

NEWS ALGERIE