Description du projet

LEGALISATIE EN DIVERSE DOCUMENTEN

Voor de vaststelling van een volmacht is de aanwezigheid van de aanvrager verplicht, met zijn Algerijns paspoort of geldige Algerijnse identiteitskaart  (download het formulier).

Dit is de waarmerking van de overeenstemming van een fotokopie met het origineel van een administratief document.

Te verstrekken documenten :

  • een Algerijns identiteitsbewijs (Algerijnse identiteitskaart, Algerijns paspoort, consulaire registratiekaart);
  • het originele document;
  • kopieën van het te waarmerken document.

De legalisatie die op een document wordt aangebracht, bestaat uit de materiële certificering van de handtekening van een belangrijke staatsburger.

De aanwezigheid van de aanvrager met zijn Algerijns paspoort of geldige Algerijnse identiteitskaart is verplicht.

Het machtigingsformulier voor de wettelijke vertegenwoordiger kan worden gedownload van de website in het formuliergedeelte

Minderjarige kinderen, uit gescheiden of gescheiden paren, over wie de moeder het gezag heeft, zijn vrijgesteld van de reisvergunning van de vader.

De moeder zal bij het verlaten van Algerijns grondgebied presenteren:

  • het trouwboekje of een ander document dat de familieband met het kind rechtvaardigt;
  • de verblijfsvergunning in het buitenland;
  • een kopie van het echtscheidingsvonnis dat haar de voogdij over het kind geeft;
  • bewijs van legaal verblijf van het kind in het buitenland.

Belangrijk:

In geval van moeilijkheden bij het vaststellen van de vaderlijke reisvergunning voor een minderjarige, als gevolg van een ouderlijk geschil, is het noodzakelijk om naar de sociale dienst te gaan om de zaak voor te leggen met het oog op het vinden van een ​​oplossing.

Een reistoestemming is alleen vereist voor kinderen die reizen zonder ouders of wettelijke voogd (downloadformulier).

De geldigheidsduur van dit document is 3 maanden vanaf de uitgiftedatum.

De aanwezigheid van de vader of de wettelijke voogd is verplicht.

Een Algerijns identiteitsbewijs alsmede het livret de famille (trouwboekje) of de volledige kopie van de geboorteakte of getranscribeerde geboorteakte van het kind, indien het kind in het buitenland is geboren.

CONSULAIRE DIENST VAN DE ALGERIJNSE AMBASSADE IN NEDERLAND

MENU BROWSER