Description du projet

NATIONALE DIENST

Nationale dienstplicht is verplicht voor alle Algerijnen van negentien (19) jaar en ouder.

Het beheer van de nationale dienst omvat :

 • De telling van de Algerijnse staatsburgers in het consulaire district.
 • De behandeling van verzoeken om opschorting en vrijstelling.
 • Het beheer van aanvragen voor duplicaten van uitstelkaarten, vrijstellingen of militaire boekjes.

De volkstelling vindt plaats in het eerste kwartaal van elk jaar. Het betreft Algerijnse burgers van 18 jaar of ouder die in Nederland wonen. De bij de telling betrokken burgers moeten contact opnemen met de consulaire dienst van de Algerijnse ambassade in Nederland.

Dossier voor in Nederland of Algerije geboren staatsburgers die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit:

 • De volledige kopie van de geboorteakte (getranscribeerd voor degenen die in het buitenland zijn geboren).
 • Een kopie van de Algerijnse identiteitskaart.
 • Een kopie van de consulaire registratiekaart.
 • Een kopie van de Nederlandse kaart.
 • Een (origineel) schooldiploma voor het lopende jaar, of een document dat professionele activiteit rechtvaardigt.
 • Vier (4) recente pasfoto’s.

Voor burgers geboren in Algerije die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten:

 • de volledige kopie van de geboorteakte (getranscribeerd door het gemeentehuis van de geboorteplaats).
 • Een kopie van de Algerijnse identiteitskaart.
 • Een kopie van de consulaire registratiekaart.
 • Een kopie van de Nederlandse rechtmatige verblijfskaart of het certificaat inzake goederenverkeer.
 • Een (origineel) schooldiploma voor het lopende jaar, of een document dat professionele activiteit rechtvaardigt.
 • Vier (4) recente pasfoto’s.

Regularisatie onder presidentiële maatregelen:

 • een volledige kopie van de geboorteakte (getranscribeerde akten voor in het buitenland geboren personen).
 • Een kopie van de Algerijnse identiteitskaart.
 • Een kopie van de consulaire registratiekaart.
 • Een kopie van de verblijfskaart.
 • Een schooldiploma (origineel) van het lopende jaar, of een document dat professionele activiteit rechtvaardigt.
 • Vier (4) recente pasfoto’s.

 

Voor het verzoek om uitstel, gelieve te verstrekken :

 • het volledige afschrift van de geboorteakte (getranscribeerde akten voor in het buitenland geboren personen).
 • Een kopie van de Algerijnse identiteitskaart.
 • Een kopie van de consulaire registratiekaart (verplicht vanaf de leeftijd van 19 jaar) of een kopie van de registratiekaart van de vader indien de betrokkene niet meerderjarig is, vergezeld van een fotokopie van het familieboekje.
 • Een kopie van de geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
 • Een (origineel) schooldiploma voor het lopende jaar, of een ander document dat beroepsactiviteit rechtvaardigt.
 • Vier (4) recente pasfoto’s.

Voor de verlenging van het uitstel, gelieve te verstrekken:

 • De oude kaart of het bewijs van uitstel.
 • Een bewijs van scholing of een stageverklaring voor het lopende jaar.
 • Twee recente identieke pasfoto’s.

Om voor een vrijstelling in aanmerking te komen, is de aanwezigheid van de betrokkene verplicht.

Vooraf moet hij, voor zover van toepassing, de volgende documenten verstrekken:

Voor de kostwinner:

 • Een handgeschreven verzoek waarin de situatie van de aanvrager wordt toegelicht;
 • Een kopie van de geboorteakte (getranscribeerde documenten voor in het buitenland geboren personen);
 • Een kopie van de consulaire registratiekaart (verplicht vanaf de leeftijd van 19 jaar);
 • Een arbeidscontract en een kopie van de laatste drie (3) loonstroken;
 • Een familiedossier van de burgerlijke stand van de ouders of een fotokopie van het familieregister (trouwboek);
 • Een individuele burgerlijke stand van de betrokkene of een fotokopie van het familieboekje als hij getrouwd is;
 • Een bewijs van niet-salaris gebonden activiteit of ander bewijs van handicap of arbeidsongeschiktheid van de ouders;
 • Vier (4) recente pasfoto’s.

Vrijstelling om medische redenen:

 • Een volledig kopie van de geboorteakte (getranscribeerde akten voor in het buitenland geboren personen);
 • Een kopie van de consulaire registratiekaart;
 • Een kopie van de Algerijnse nationale identiteitskaart;
 • Vier (4) recente pasfoto’s.
 • Een medisch dossier (in het Frans) waaruit de ziekte of de handicap blijkt.

Bij verlies van documenten inzake de nationale dienst (vrijstellingskaart of militair dienstboekje of uitstel) dient de betrokkene zich te melden bij de consulaire afdeling van de Algerijnse ambassade in Nederland.

 • Een handgeschreven verzoek om een duplicaat.
 • Een door het consulaat afgegeven verklaring van verlies.
 • Een volledig afschrift van de geboorteakte (getranscribeerde akten voor in het buitenland geboren personen).
 • Een kopie van de consulaire kaart.
 • Twee (2) recente pasfoto’s.

CONSULAIRE DIENST VAN DE ALGERIJNSE AMBASSADE IN NEDERLAND

MENU BROWSER