VISUM

Het is gewenst het online visumaanvraagformulier in te vullen via de volgende link:

www.nl.embalgeria.nl/formulaires/

        Het formulier moet worden UITGEPRINT en ONDERTEKEND DOOR DE VISUMAANVRAGER.

Nederlanders die naar Algerije willen reizen, moeten eerst een inreisvisum krijgen dat door het consulaat wordt afgegeven.

Andere buitenlanders voor wie de formaliteiten voor een inreisvisum voor Algerije moeten worden vervuld, dienen contact op te nemen met onze visumdienst om te vernemen welke voorwaarden op hen van toepassing zijn.

De intrekking van het visum wordt uitgevoerd door de betrokken persoon zelf of door een bevoegde persoon (volmacht en identiteitsbewijzen van de vertegenwoordig(st)er.

 • de aanwezigheid van de aanvrager is verplicht bij de indiening van de aanvraag.
 • de aanvaarding van een aanbetaling leidt niet automatisch tot de toekenning van een visum.
 • in geval van weigering of annulering van de aanvraag worden de visumleges niet terugbetaald.
 • er kan om aanvullende bewijsstukken worden verzocht.

Download het in te vullen visumaanvraagformulier (zie formulieren).

 • Storten en opnemen: van dinsdag tot vrijdag, van 00 tot 13.00 uur.

Voor visumformaliteiten dient u contant te betalen. Het bedrag wordt vastgesteld op basis van de nationaliteit van de aanvrager.

Let op: Als richtlijn moet de Nederlandse burgers betalen:

 • 100 euro voor een verblijf van minder dan 90 dagen.
 • 120 euro voor een verblijf van 90 dagen of meer.

Vereiste documenten:

 • visumaanvraagformulier naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend (in tweevoud);
 • paspoort geldig voor minimaal 6 maanden plus een fotokopie van de eerste pagina;
 • 2 recente pasfoto’s;
 • bewijs van adres (huurbewijs, Elektriciteit Gas of Internetrekening etc.) waaruit blijkt dat de visumaanvrager inderdaad in Nederland woont;
 • een bewijs van logies van minder dan drie (3) maanden, gelegaliseerd door het gemeentehuis van de verblijfplaats van de uitnodigende persoon door zijn identiteitsbewijs of een hotelreservering bij te voegen. Voor buitenlandse echtgenoten of kinderen van Algerijnse staatsburgers: Word lid;
 • een kopie van een Algerijns identiteitsbewijs van de echtgenoot;
 • een huwelijksakte of een kopie van het trouwboekje;
 • bewijs van inkomsten: salarisstrook of arbeidsgetuigschrift.

Vereiste documenten:

 • visumaanvraagformulier, naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend (in tweevoud);
 • paspoort geldig voor ten minste 6 maanden plus fotokopie van de eerste pagina;
 • 2 recente pasfoto’s;
 • een bewijs van reisverzekering (repatriëring, ziekenhuisopname en medische kosten), aan te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij, reisbureau of bank. Dit certificaat moet geldig zijn voor de gehele duur van het verblijf;
 • een reservering of een vervoersbewijs (heen en terug);
 • een werkcertificaat of schooldiploma;
 • bewijs van verblijf (huurbewijs, elektriciteits-, gas- of internetrekening, enz.) waaruit blijkt dat de visumaanvrager in Nederland woont;
 • bewijs van middelen voor de duur van het verblijf;
 • een bewijs van verblijf van minder dan drie (3) maanden, gelegaliseerd door het gemeentehuis van de woonplaats van de uitnodigende persoon, vergezeld van zijn identiteitskaart, een hotelreservering in Algerije met bevestiging voor de gehele duur van het verblijf, of een certificaat van een reisbureau dat de aard en locatie van de reis vermeld;
 • voor minderjarige kinderen: toon het trouwboekje of een geboorteakte van het kind.

Vereiste documenten:

 • visumaanvraagformulier naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend (in tweevoud);
 • paspoort geldig voor minimaal 6 maanden plus een fotokopie van de eerste pagina;
 • 2 recente pasfoto’s;
 • een werkcertificaat of schooldiploma;
 • een reservering of een vervoersbewijs (heen en terug);
 • bewijs van adres (huurbewijs, Elektriciteit Gas of Internetrekening etc.) waaruit blijkt dat de visumaanvrager inderdaad in Nederland woont;
 • een bewijs van reisverzekering (repatriëring, hospitalisatie en medische kosten), aan te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij, uw reisbureau of uw bank. Dit certificaat moet geldig zijn voor de gehele duur van het verblijf;
 • aanstellingsbrief of dienstopdracht van de dienstdoende organisatie van de visumaanvrager en een hotelreservering of bewijs van dekking;
 • uitnodigingsbrief van de Algerijnse partner of organisatie waarin het doel van de reis wordt vermeld.

Vereiste documenten:

 • visumaanvraagformulier, naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend (in tweevoud).
 • paspoort geldig voor minimaal 6 maanden plus een fotokopie van de eerste pagina;
 • 2 recente pasfoto’s;
 • een bewijs van reisverzekering (repatriëring, ziekenhuisopname en medische kosten), aan te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij, reisbureau of bank. Dit certificaat moet geldig zijn voor de gehele duur van het verblijf;
 • uitnodiging van de Algerijnse partner of organisatie voor een seminar of evenement van culturele, wetenschappelijke of sportieve aard en bewijs van de middelen;
 • een reservering of een vervoersbewijs (heen en terug);
 • een getuigschrift van werk of scholing;
 • bewijs van adres (huurbewijs, elektriciteits-, gas- of internetrekening…) waaruit blijkt dat de visumaanvrager in Nederland woont.

Vereiste documenten:

 • visumaanvraagformulier naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend (in tweevoud);
 • paspoort geldig voor minimaal 6 maanden plus een fotokopie van de eerste pagina;
 • twee (2) recente ID-foto’s;
 • bewijs van adres (huurbewijs, Elektriciteit Gas of Internetrekening etc.) waaruit blijkt dat de visumaanvrager inderdaad in Nederland woont;
 • bewijs van reisverzekering (repatriëring, ziekenhuisopname en medische kosten), aan te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij, reisbureau of bank;
 • een kopie van de pagina van het paspoort waarop het visum voor het land van bestemming is vermeld;
 • een kopie van het ticket voor het land van eindbestemming;
 • hotelreservering indien de aanvrager de internationale zone moet verlaten.

Vereiste documenten:

 • visumaanvraagformulier naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend (in tweevoud);
 • paspoort geldig voor minimaal 6 maanden plus een fotokopie van de eerste pagina;
 • 2 recente pasfoto’s;
 • een werkcertificaat of schooldiploma;
 • een reservering of een vervoersbewijs (heen en terug);
 • bewijs van adres (huurbewijs, Elektriciteit Gas of Internetrekening etc.) waaruit blijkt dat de visumaanvrager inderdaad in Nederland woont;
 • een bewijs van reisverzekering (repatriëring, ziekenhuisopname en medische kosten), aan te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij, reisbureau of bank. Dit bewijs moet geldig zijn voor de gehele duur van het verblijf;
 • voorlopige werkvergunning afgegeven door de bevoegde diensten verantwoordelijk voor tewerkstelling;
 • certificaat bekrachtigd door dezelfde diensten, waarmee de uitzendorganisatie zich ertoe verbindt de repatriëring van de werknemer te verzekeren zodra de arbeidsrelatie wordt beëindigd;
 • kopie van de arbeidsovereenkomst.
 • Vereiste documenten:
  • visumaanvraagformulier naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend (in tweevoud);
  • paspoort geldig voor minimaal 6 maanden plus een fotokopie van de eerste pagina;
  • 2 recente pasfoto’s;
  • een bewijs van reisverzekering (repatriëring, hospitalisatie en medische kosten), aan te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij, uw reisbureau of uw bank. Dit certificaat dient geldig te zijn voor de gehele duur van het verblijf;
  • een reservering of een vervoersbewijs (heen en terug);
  • een werkcertificaat of schooldiploma;
  • bewijs van adres (huurbewijs, Elektriciteit Gas of Internetrekening etc.) waaruit blijkt dat de visumaanvrager inderdaad in Nederland woont;
  • een bewijs van inschrijving bij een openbare of particuliere instelling, goedgekeurd door de Algerijnse staat;
  • een studiebeurscertificaat afgegeven door de Algerijnse autoriteiten of door de autoriteiten van zijn land of bewijs van voldoende middelen van bestaan voor zijn studie en verblijf.

Vereiste documenten:

 • visumaanvraagformulier naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend (in tweevoud);
 • paspoort geldig voor minimaal 6 maanden plus een fotokopie van de eerste pagina;
 • 2 recente pasfoto’s;
 • een medisch attest;
 • dekking van medische kosten;
 • een overeenkomst van de ontvangende zorginstelling;
 • Een hotelreservering of een bewijs van accommodatie en een bewijs van middelen voor de duur van de behandeling;
 • een bewijs van reisverzekering (repatriëring, ziekenhuisopname en medische kosten), aan te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij, reisbureau of bank. Dit certificaat moet geldig zijn voor de gehele duur van het verblijf;
 • een reservering of een retourticket;
 • een werkcertificaat of schooldiploma;
 • bewijs van verblijf (huurbewijs, elektriciteits-, gas- of internetrekening, enz.) waaruit blijkt dat de visumaanvrager in Nederland woont.
 • visumaanvraagformulier naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend (in tweevoud);
 • paspoort geldig voor minimaal 6 maanden plus een fotokopie van de eerste pagina;
 • 2 recente identiteitsfoto’s;
 • een bewijs van reisverzekering (repatriëring, ziekenhuisopname en medische kosten), aan te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij, reisbureau of bank. Dit certificaat moet geldig zijn voor de gehele duur van het verblijf;
 • de accreditatiekaart;
 • de beroepskaart;
 • een visumaanvraag, gedaan door de directie van de krant of filmbedrijf, waarin het onderwerp, de duur, de sites waar het team naartoe moet en eventueel de namen voor interviews worden bepaald;
 • de lijst met teamleden (journalist, verslaggever, technicus, fotograaf, cameraman, regisseur, ingenieurs, enz.);
 • de synopsis van de film;
 • een gedetailleerde lijst van apparatuur en materialen;
 • bewijs van adres (huurbewijs, Elektriciteit Gas of Internetrekening etc.) waaruit blijkt dat de visumaanvrager inderdaad in Nederland woont;
 • een reservering of een ticket (heen en terug).